Cargo carts gaan nooit meer verloren

Met de term ‘Cargo Handling’ bedoelen we het luchtvrachtbeheer en bagage-afhandelingssystemen op luchthavens. De focus voor dit praktijkvoorbeeld ligt vooral op het zakelijke luchtvrachtverkeer, en minder op het passagiersverkeer – maar de oplossing werkt natuurlijk ook voor de reguliere bagageafhandeling.

Het wereldwijde luchtvrachtverkeer neemt aanzienlijk toe, en er is een toenemende behoefte om meer speciale vrachtterminals te ontwikkelen om het toenemende wereldwijdeluchtvrachtverkeer op te vangen. De vele expediteurs en afhandelaars die naast elkaar opereren op een luchthaven investeren aanzienlijk in hun logistieke organisatie zodat hun teams de binnenkomende en uitgaande vrachten zo efficiënt mogelijk kunnen verwerken. Maar juist omdat er zoveel spelers tegelijkertijd operationeel in de weer zijn met – meestal zeer gelijkaardige - trailers en karren die voortdurend kriskras doorheen de luchthaven verplaatst worden, is het aartsmoeilijk om een realtime overzicht te behouden waar alle eigen assets zich bevinden.  

De klant.

Voor Swissport Cargo, met wereldwijd meer dan 45.000 medewerkers die jaarlijks ongeveer 4.6 miljoen ton luchtvracht in 298 luchthavens in 47 landen verwerken, hebben we een innovatief project opgestart. Het bedrijf focust op een voortdurende innovatie op belangrijke gebieden zoals service, kwaliteit en betrouwbaarheid, en moet hierbij rekening houden met de overkoepelende veiligheids- en operationele spelregels eigen aan een luchthaven.

Hun uitdaging.

Met zoveel luchtvracht af te handelen, zijn er enorm veel trailers, cargocarts, transpalleten, en ander rollend materieel nodig om aangekomen of vertrekkende vracht te verplaatsen tussen betrokken vliegtuigen en magazijnen. Deze niet-batterij gevoede ‘assets’ worden vaak ergens tijdelijk geparkeerd, of niet teruggeplaatst waar ze thuishoren. Het team moet dan ook vaak zoeken naar de juiste locatie van een asset. Helaas is dit niet zo simpel: een luchthaventerrein is immens groot, en de asset kan ergens in een hangar staan, door een concullega meegenomen zijn, opzij gezet naast een onderhoudsgebouw, … Met het vele zoekwerk wordt kostbare tijd verspeeld die eigenlijk nooit beschikbaar is. Vliegtuigen zijn altijd gebonden aan een zeer korte ‘timeslot’ en er worden fikse boetes uitgedeeld als een vliegtuig niet op tijd kan vertrekken omdat de cargo niet geladen is. Daarenboven kunnen er nog gepeperde boetes volgen voor een foutief geparkeerde asset, aangezien dit als een veiligheidsrisico wordt gezien. Het maakt niet uit of het om een eigen fout gaat, of om een concullega die een per ongeluk meegenomen kar ergens achterlaat. Jaarlijks kunnen deze ongebudgetteerde kosten oplopen tot maar liefst € 50.000 of meer.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bedrijf al geruime tijd op zoek was naar een systeem waarmee alle bedrijfsassets in en rondom de luchthaven kunnen geïdentificeerden gelokaliseerd worden. Eerdere tests met digitale technologie voldeden niet aan de hoge eisen.

Onze oplossing.

Door een intelligente combinatie van de juiste hardware en software, met slimme sensors en een centraal online beheerplatform, konden we Swissport een waterdichte oplossing bieden. Belangrijke overwegingen waren een betrouwbare connectiviteit zodat men snel kan handelen – time is money - en voldoende directe meldingmogelijkheden voor eigen medewerkers, maar ook voor extern luchthavenpersoneel.

We leggen even uit hoe we deze uitdaging in de praktijk uitgewerkt hebben. Hardwarematig werden de trekkende bedrijfsassets zoals trucks en vrachtwagens voorzien van een sensor, die locatiedata via een draadloos netwerk kan versturen naar het online platform. Om de locatie zo exact mogelijk te kunnen bepalen (tot 10 meter nauwkeurig), heeft de GPS-sensor een geïntegreerde Bluetooth gateway die een voortdurend signaal uitstuurt. Daarnaast werden alle niet-gevoede assets (karren, trailers) voorzien met een sensor die via Bluetooth of het Sigfox netwerkkan communiceren met de gateway van de trekkende asset.

Om een dringende interventie voor het verplaatsen van verkeerd geparkeerde, verloren of meegenomen karren mogelijk te maken, kreeg elke asset nog een TAG.QR sticker met een QR-code. Iedereen – een concullega, veiligheidsagent of anderluchthavenpersoneel dat geen toegang heeft tot de online tool -  kan via deze QR-code vragen om de betreffende asset zo snel mogelijk te verplaatsen.

Werknemers van onze klant kunnen dezelfde QR-code gebruiken om een onderhoudsmelding door te geven,of een taak te ontvangen voor die asset. 

In de praktijk.

Alle betrokken medewerkers hebben een perfect overzicht waar alle trekkende voertuigen en niet-gevoede assets staan, en kunnen de dichtsbijzijnde collega uitsturen om een trailer of kar op te halen. Door inkomende QR-code meldingen kunnen ze de herstellingen en onderhoud van hun assets veel beter opvolgen en snel uitrukken om een fout geparkeerde asset te verplaatsen en zo de hoge boetes te voorkomen. De bijhorende stress en frustraties omwille van eindeloze zoektochten behoort tot het verleden. Ook het planningsteam kan nu enorm efficiënt werken, omdat ze alle data op 1 platform kunnen zien, bekijken of de meldingen door de collega’s reeds zijn uitgevoerd en bijsturen waar nodig. Het systeem is nu enige tijd actief, en bij een rondvraag onder het personeel kregen we van zowel van het grondpersoneel als de verantwoordelijken alvast een dikke ‘thumbs up’.

De GPS sensor op de cargocart communiceert met de bluetooth gateway van de TAG.BLE op de trekker

Meer weten?

Vraag nu een demo aan om alle features te ontdekken, of bereken zelf hoeveel de maandelijkse investering is om je bedrijfsmaterialen en materieel via ons online platform te beheren.

Vraag een demo aan

Benieuwd naar de CHECK.connects
asset tracking software?

Wil je samen met onze experts ontdekken hoe jij jouw bedrijfsmateriaal te allen tijde kan lokaliseren? Vraag dan nu een demo aan om alle features te ontdekken...

Benieuwd naar de CHECK.connects
asset tracking software?

Wil je samen met onze experts ontdekken hoe jij jouw bedrijfsmateriaal te allen tijde kan opvolgen en beheren? Vraag dan nu een demo aan om alle features te ontdekken.

Benieuwd hoeveel het jou maandelijks kost om je bedrijfsassets via ons online platform te beheren?
Bereken jouw prijs