Bedrijfsterrein

Wil je materialen en materieel lokaliseren en opvolgen die zich permanent op 1 plek bevinden, zoals bijvoorbeeld een werf, bedrijfsterrein of in een magazijn? Dan is de TAG.BLE (bluetooth) de beste optie. De tag is ultraklein en kan gemakkelijk bevestigd worden. De locatie bepaling gebeurt automatisch via signaalherkenning door ‘gateways’ en smartphones binnen bereik; er is geen manuele handeling of scanning nodig. Een geïntegreerde QR code biedt de mogelijkheid om allerlei acties toe te voegen. In deze use case wordt de TAG.BLE gebruikt voor het beheer van industriële ladders.

Gebruikte tags:
GPS-tracking optimaliseert logistieke organisatie bedrijfssite

Bij de voorbereiding van het transport van koelelementen liep het al eens fout bij Baltimore. All-Connects bracht een ‘dialoog’ tot stand tussen de afgewerkte goederen en de heftrucks.

Een complexe logistieke uitdaging

Baltimore Aircoil Company (BAC) produceert koeltorens voor verdampingskoeling en oplossingen voor thermische opslag. De Amerikaanse onderneming maakt deel uit van de groep Amsted Industries. Baltimore stelt ruim 2.000 mensen tewerk in vestigingen over de hele wereld. Ongeveer 340 werknemers zijn actief in het Belgische filiaal in Heist-op-den-Berg, tevens het Europese hoofdkwartier van BAC.

Omdat er zich regelmatig problemen voordeden met het lokaliseren van de juiste afgewerkte producten op de site keek Baltimore uit naar een oplossing om die te traceren.

Ward Lemmens (Production Engineer) licht toe:

“Wij produceren (secties van) koeltorens, die ter plaatse gemonteerd worden. Op een doorsnee dag staan er zowat 150 van die secties op onze site, klaar voor transport naar de klant. Vaak is het een hele klus om de juiste elementen terug te vinden. Daarom bekeken we hoe we een beter inzicht konden krijgen op de afgewerkte producten om het zoekwerk sterk te verminderen.”

Ontoereikend of te duur

Baltimore bedacht een systeem om de opslagplaats onder te verdelen in zones. De locatie van de koeltorens werd genoteerd in een tabel, maar het up-to-date houden verliep niet altijd zoals het hoorde. Bovendien is de beschikbare oppervlakte vrij beperkt en in piekperiodes moest men elementen verplaatsen.

Uit dit experiment bleek dat automatisering zich opdrong. De eerste aangezochte providers stelden voor om de zowat 150 elementen te voorzien van een GPS-tracker. Efficiënt, maar met een (te) hoog prijskaartje.

All-Connects zoekt en vindt oplossing via bluetooth

Toen Baltimore uiteindelijk All-Connects raadpleegde, lag er al snel een beter alternatief op tafel. Het bijzondere aan deze track & trace-oplossing is dat ze de Baltimore-site nooit verlaat. Elk element dat van de productieband rolt, krijgt een Bluetooth-tracker. De acht heftrucks worden op hun beurt uitgerust met een GPS-tracker en een Bluetooth-gateway.

“Het systeem is geniaal in zijn eenvoud. Elke beweging van de koeltoren activeert de Bluetooth-tracker en communiceert met de tracker op de heftruck. Zo is de exacte locatie van het element op de site altijd bekend. Bij het laden op de vrachtwagen verwijdert men de tracker om hem opnieuw te gebruiken voor een volgend element,” aldus Ward Lemmens.

Safety first!

Aangezien het om een cloud-based oplossing gaat, voerde Baltimore een assessment uit van de risico’s inzake databeveiliging. Vervolgens werd het systeem op locatie uitgetest. Er waren een paar aanpassingen nodig, omdat de toepassing enigszins afwijkt van het standaardproduct van All-Connects.

Ward blikt tevreden terug op de samenwerking:

“We beschikken vandaag nog niet over concrete data om de tijd- en efficiëntiewinst te berekenen, maar de betrokken medewerkers merken duidelijk dat alles beter loopt. We zijn ook heel enthousiast over de mogelijkheid om foto’s van op vrachtwagens geladen koeltorens te koppelen aan het systeem. Dat bespaart ons heel wat onnodige discussies achteraf. Kortom, All-Connects heeft onze verwachtingen zeker waargemaakt!”

www.baltimoreaircoil.eu

Over de gebruikte CHECK.connects oplossing:

Het doel

Lokaliseren van assets

De hardware

In de heftrucks werd een GPS + bluetooth gateway geplaatst. Op de koelelementen werd een BLE (bluetooth) tracker bevestigd die bij beweging 'wakker' wordt en gaat communiceren met de BLE gateway van de heftruck.

De software

Het CHECK.connects platform - powered by All-Connects - dat via desktop, en mobiele app gebruikt kan worden.

Deel deze use case:

Smart QR locatiebeheer voor onderhoud & meldingen

IoT en track & trace slim inzetten voor onderhoud en meldingen

Hoe leid je vanop afstand het onderhoud en schoonmaak van tientallen magazijnen verspreid over de hele haven in goede banen? Hoe zorg je ervoor dat meldingen van gevaarlijke situaties in en rondom de depots snel kunnen doorgegeven en opgevolgd worden? Dat is de vraag waarop Katoen Natie een antwoord wilde, en ze kwamen in hun zoektocht bij de Check.connects software van All-Connects uit.

De klant

Katoen Natie ontwikkelt en levert slimmere logistieke en engineering-oplossingen, afgestemd op de specifieke situatie van elke klant. Het bedrijf exploiteert 150 haventerminals, logistieke terminals en on-site terminals voor het laden en lossen van stukgoederen, breakbulk, auto’s en woudproducten. Ze stellen 10.000 mensen te werk. Hun klanten zijn voornamelijk rederijen gespecialiseerd in petrochemie, specialty chemicals en consumentengoederen.

Hun uitdaging

Om deze enorme logistieke operatie in goede banen te leiden, bouwde Katoen Natie giga platformen: dit zijn logistieke ‘hubs’ op de site van de klant, in of achter grote havens, in industriële centra of dichtbij grote verbruikers. Deze platformen hebben een grote landoppervlakte met ongeveer 50% overdekte magazijnruimte.

Het onderhoud en schoonmaak van deze hubs, verspreid in en rondom de haven, bleek een enorme logistieke uitdaging. Bovendien was er geen efficiënt systeem om onveilige situaties zoals verkeerd geplaatst materiaal, rondslingerend vuil, gevaarlijke situaties, etc. snel te melden. Medewerkers gaven meldingen door via mail, whatsapp, gsm, of verbaal ... en ze werden dan wel opgelost, maar omdat de meldingen niet genoteerd werden, was het onmogelijk te checken of en wanneer een gemeld probleem opgelost was en waar zich mogelijke bottlenecks vormden.  

Onze oplossing

Katoen Natie gebruikt de CHECK.connects beheersapplicatie nu voor het aansturen van het onderhoudspersoneel & voor het ‘smart’ doorgeven van dringende meldingen vanuit de verschillende platformlocaties.

Begeleid de schoonmaakteams vanop afstand

De facility manager maakt op het beheerplatform de checklists op met een lijst van uit te voeren taken voor de dagelijkse schoonmaak in de verschillende locaties. De schoonmaakmedewerker opent deze checklist in de CHECK.connects app op zijn smartphone en start zijn job. Bij het beëindigen van zijn taken, checkt hij in de app of hij alle taken inderdaad heeft uitgevoerd. Het systeem vraagt vervolgens of alles in orde was. Indien het antwoord negatief is, wordt een foutenrapport geopend, en kan de werknemer aangeven wat de mogelijke problemen zijn, en eventueel een foto toevoegen als bewijs. Dit rapport kan door de facility manager geraadpleegd worden en hij kan de nodige acties nemen en opvolgtaken toewijzen.

Goed zichtbare SMART QR codes aan de magazijnen om meldingen door te geven

Een ‘smart’ QR code om snel veiligheidsmeldingen door te geven

Ideaal voor de gevraagde functionaliteit bleek onze QR-code toepassing: Iedereen, zowel een eigen medewerker als een externe havenwerker die geen toegang heeft tot de beheersapplicatie, kan met de eigen smartphone een QR code - gelinkt aan een toestel of ruimte - scannen en een 'gastpagina' op de CHECK app openen, zonder logingegevens of verplichte registratie. Via een handig invulformulier met gerichte, relevante vragen kan de persoon snel een melding doorgeven, en zelfs een foto toevoegen om bijvoorbeeld een defect, schade of onhygiënische situatie te illustreren. De verantwoordelijke facility manager krijgt een instant melding binnen, en kan direct een opvolgtaak lanceren. Alle meldingen worden geregistreerd in een handig overzicht, wat gebruikt kan worden om mogelijke gevarenzones of vaak terugkerende probleemsituaties in kaart te brengen. Voor Matthias De Smedt, general manager commodities bij Katoen Natie, heeft de nieuwe werkwijze zijn waarde reeds bewezen:

"De combinatie van de app en de QR codes in onze magazijnen doorheen de hele haven vertegenwoordigt meer dan enkel een digitalisering van onze huishouding. De belangrijkste troef is dat alle medewerkers en bezoekers op een gestructureerde manier, zonder technische beperkingen, een huishouding- of veiligheidsprobleem kunnen melden. Op deze manier betrekken we iedereen bij onze 'voortdurend verbeteren' filosofie om van onze magazijnen een veiligere en betere plek te maken om te werken en goederen op te slaan."
Op de CHECK.connects beheersapplicatie ziet de verantwoordelijke alle meldingen in een handig overzicht
De gebruiker kan via de CHECK.connects app op de eigen smartphone zijn takenplanning bekijken, en via de SMART QR meldingen doorgeven over een onveilige of probleemsituatie op een locatie ergens in de haven.

Deel deze use case:

Organiseer je kantoor met IoT sensors

Check.connects, powered by All-Connects, werd geselecteerd om deel te nemen aan het NEW WORK project van THE BEACON SMART HUB in Antwerpen. Het gebouw aan het eilandje wordt opengesteld als experimentele proeftuin om nieuwe technologieën te testen, die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid, het welzijn en de productiviteit op de werkvloer.

Efficiënter werken

De technologie wordt getest op gebruikersacceptatie, en geeft antwoord op de volgende vragen:

1| hoe gaan werknemers om met deze technolgie?
2| hoe kan de efficiëntie door het gebruik van deze technologie worden verhoogd?
3| hoe zorgen we ervoor dat de toegepaste technologie een blijvende impact heeft?

IoT technologie met QR codes

De Check.connects technologie wordt ingezet om bedrijfsassets te lokaliseren, het gebruik ervan te monitoren en de reservatieplanning te optimaliseren. Voor de Beacon werden we gevraagd het systeem in te zetten om facilitaire taken in de verschillende kantoorruimtes op te volgen. Omdat het gebouw voortdurend door andere mensen wordt gebruikt, was het niet evident om een goede service te verlenen en ervoor te zorgen dat alles steeds tiptop in orde was op de werkplek, aan de koffiehoek en in de sanitaire ruimtes. Daarom wilde men een gemakkelijke manier om te melden dat er iets moest bijgevuld worden - zoals bijvoorbeeld toiletzeep, poetsmiddel, koffiebonen, ...

Ideaal voor de gevraagde functionaliteit bleek onze QR-code toepassing: Iedereen kan met de eigen smartphone een QR code, gelinkt aan een toestel of ruimte, scannen en een 'gastpagina' op de CHECK app openen (zonder logingegevens of verplichte registratie). Via een handig invulformulier met gerichte, relevante vragen kan de gebruiker snel een melding doorgeven, en zelfs een foto toevoegen om bijvoorbeeld een defect, schade of onhygiënische situatie te illustreren. De office manager van THE BEACON krijgt een instant melding binnen, en kan direct een opvolgtaak lanceren.

Wil je weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat? Check dan zeker het filmpje hieronder waarin onze Account & Projectmanager David De Wilde uitlegt hoe het werkt.

Deel deze use case:

Je bedrijfsterrein beheren & beveiligen

Maak planningen en beheer onderhoud met de  TAG.QR-NFC. Deze tool stuurt automatisch de gemaakte planning door en meldt op de juiste tijdstippen wanneer er een onderhoud moet plaatsvinden.

De klant.

Een bedrijfsterrein omvat typisch de parking(s), de vergaderzalen, de sanitaire en technische ruimtes, het magazijn, de stockruimte van kantoormaterialen, …, kortom de volledige oppervlakte die tot een bedrijf hoort. Deze oplossing is geschikt voor diverse doeleinden op een bedrijfsterrein. Daarom bespreken we in deze use case een groot bedrijf dat over bovenstaande ruimtes/zones beschikt.

Hun uitdaging.

Op een bedrijfsterrein zijn veel verschillende soorten ruimtes aanwezig, zowel binnen als buiten. Sommige assets in die ruimtes hebben regelmatig onderhoud nodig, zoals bijvoorbeeld de liften. Andere assets moeten dan weer ingepland worden bij gebruik – zoals bijvoorbeeld een vergaderzaal – of is het belangrijk de inhoud van een ruimte te kennen, zoals in een stockruimte. Alles fysiek controleren en handmatig opvolgen, neemt enorm veel tijd in beslag.

Onze oplossing.

Omdat het hier om een brede waaier aan assets gaat, bood de TAG.QR-NFC de meest geschikte oplossing. Door de TAG.QR-NFC te scannen, kan iedereen meldingen aanmaken, ruimtes reserveren en lege dispensers doorgeven.

In de praktijk.

Elke geïdentificeerde asset werd uitgerust met een unieke TAG.QR-NFC. De tags werden op het online platform gekoppeld, meteen duidelijke beschrijving. De verantwoordelijke binnen het bedrijf ontvangt enkel de meldingen die aan hem gericht zijn. Het platform stuurt een automatische bericht met de gewenste planning voor de uitvoering van een bepaalde taak/onderhoud. Dankzij een handige feature kan men gelimiteerd toegang geven aan andere collega’s – om bijvoorbeeld de vergaderzaal in te plannen/te reserveren. Het handige overzicht komt ook goed van pas om de stock van kantoormaterialen te monitoren en waar nodig bij te bestellen/aan te vullen.  

Deel deze use case:

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de ultracompacte TAG.BLE voor het digitaal beheer van je 'indoor' bedrijfsmaterieel?

Vraag een demo aan

Benieuwd naar de CHECK.connects
asset tracking software?

Wil je samen met onze experts ontdekken hoe jij jouw bedrijfsmateriaal te allen tijde kan lokaliseren? Vraag dan nu een demo aan om alle features te ontdekken...

Benieuwd naar de CHECK.connects
asset tracking software?

Wil je samen met onze experts ontdekken hoe jij jouw bedrijfsmateriaal te allen tijde kan opvolgen en beheren? Vraag dan nu een demo aan om alle features te ontdekken.

Benieuwd hoeveel het jou maandelijks kost om je bedrijfsassets via ons online platform te beheren?
Bereken jouw prijs