Magazijn haven

Onderhoudsteams die zich 'on the job' ergens in een van de vele magazijnen verspreid over de haven bevinden, zijn vaak moeilijk aan te sturen en op te volgen. Voor de shiftverantwoordelijke is het dan ook belangrijk om het team te kunnen bijstaan, en te kunnen communiceren welke taken prioriteit hebben. Een passieve QR-NFC tag biedt hier de oplossing. Zowel eigen werknemers als extern personeel kunnen meldingen doorsturen en taken ontvangen op hun smartphone.

Gebruikte tags:
Smart QR locatiebeheer voor onderhoud & meldingen

IoT en track & trace slim inzetten voor onderhoud en meldingen

Hoe leid je vanop afstand het onderhoud en schoonmaak van tientallen magazijnen verspreid over de hele haven in goede banen? Hoe zorg je ervoor dat meldingen van gevaarlijke situaties in en rondom de depots snel kunnen doorgegeven en opgevolgd worden? Dat is de vraag waarop Katoen Natie een antwoord wilde, en ze kwamen in hun zoektocht bij de Check.connects software van All-Connects uit.

De klant

Katoen Natie ontwikkelt en levert slimmere logistieke en engineering-oplossingen, afgestemd op de specifieke situatie van elke klant. Het bedrijf exploiteert 150 haventerminals, logistieke terminals en on-site terminals voor het laden en lossen van stukgoederen, breakbulk, auto’s en woudproducten. Ze stellen 10.000 mensen te werk. Hun klanten zijn voornamelijk rederijen gespecialiseerd in petrochemie, specialty chemicals en consumentengoederen.

Hun uitdaging

Om deze enorme logistieke operatie in goede banen te leiden, bouwde Katoen Natie giga platformen: dit zijn logistieke ‘hubs’ op de site van de klant, in of achter grote havens, in industriële centra of dichtbij grote verbruikers. Deze platformen hebben een grote landoppervlakte met ongeveer 50% overdekte magazijnruimte.

Het onderhoud en schoonmaak van deze hubs, verspreid in en rondom de haven, bleek een enorme logistieke uitdaging. Bovendien was er geen efficiënt systeem om onveilige situaties zoals verkeerd geplaatst materiaal, rondslingerend vuil, gevaarlijke situaties, etc. snel te melden. Medewerkers gaven meldingen door via mail, whatsapp, gsm, of verbaal ... en ze werden dan wel opgelost, maar omdat de meldingen niet genoteerd werden, was het onmogelijk te checken of en wanneer een gemeld probleem opgelost was en waar zich mogelijke bottlenecks vormden.  

Onze oplossing

Katoen Natie gebruikt de CHECK.connects beheersapplicatie nu voor het aansturen van het onderhoudspersoneel & voor het ‘smart’ doorgeven van dringende meldingen vanuit de verschillende platformlocaties.

Begeleid de schoonmaakteams vanop afstand

De facility manager maakt op het beheerplatform de checklists op met een lijst van uit te voeren taken voor de dagelijkse schoonmaak in de verschillende locaties. De schoonmaakmedewerker opent deze checklist in de CHECK.connects app op zijn smartphone en start zijn job. Bij het beëindigen van zijn taken, checkt hij in de app of hij alle taken inderdaad heeft uitgevoerd. Het systeem vraagt vervolgens of alles in orde was. Indien het antwoord negatief is, wordt een foutenrapport geopend, en kan de werknemer aangeven wat de mogelijke problemen zijn, en eventueel een foto toevoegen als bewijs. Dit rapport kan door de facility manager geraadpleegd worden en hij kan de nodige acties nemen en opvolgtaken toewijzen.

Goed zichtbare SMART QR codes aan de magazijnen om meldingen door te geven

Een ‘smart’ QR code om snel veiligheidsmeldingen door te geven

Ideaal voor de gevraagde functionaliteit bleek onze QR-code toepassing: Iedereen, zowel een eigen medewerker als een externe havenwerker die geen toegang heeft tot de beheersapplicatie, kan met de eigen smartphone een QR code - gelinkt aan een toestel of ruimte - scannen en een 'gastpagina' op de CHECK app openen, zonder logingegevens of verplichte registratie. Via een handig invulformulier met gerichte, relevante vragen kan de persoon snel een melding doorgeven, en zelfs een foto toevoegen om bijvoorbeeld een defect, schade of onhygiënische situatie te illustreren. De verantwoordelijke facility manager krijgt een instant melding binnen, en kan direct een opvolgtaak lanceren. Alle meldingen worden geregistreerd in een handig overzicht, wat gebruikt kan worden om mogelijke gevarenzones of vaak terugkerende probleemsituaties in kaart te brengen. Voor Matthias De Smedt, general manager commodities bij Katoen Natie, heeft de nieuwe werkwijze zijn waarde reeds bewezen:

"De combinatie van de app en de QR codes in onze magazijnen doorheen de hele haven vertegenwoordigt meer dan enkel een digitalisering van onze huishouding. De belangrijkste troef is dat alle medewerkers en bezoekers op een gestructureerde manier, zonder technische beperkingen, een huishouding- of veiligheidsprobleem kunnen melden. Op deze manier betrekken we iedereen bij onze 'voortdurend verbeteren' filosofie om van onze magazijnen een veiligere en betere plek te maken om te werken en goederen op te slaan."
Op de CHECK.connects beheersapplicatie ziet de verantwoordelijke alle meldingen in een handig overzicht
De gebruiker kan via de CHECK.connects app op de eigen smartphone zijn takenplanning bekijken, en via de SMART QR meldingen doorgeven over een onveilige of probleemsituatie op een locatie ergens in de haven.
Beheer je magazijnonderhoud met IoT

De uitdaging.

Onderhoudsteams die zich 'on the job' ergens in een van de vele magazijnen verspreid over de haven bevinden, zijn vaak moeilijk aan te sturen en op te volgen. Voor de shiftverantwoordelijke is het dan ook belangrijk om het team te kunnen bijstaan, en te kunnen communiceren welke taken prioriteit hebben. Men zocht dan ook naar een handige tool waar men kon communiceren met het team, maar ook waar men gevaarlijke situaties rechtstreeks kon melden aan de juiste persoon.

Onze oplossing.

Doorheen elk magazijn werden er op de gewenste plekken een TAG.QR-NFC geplaatst. Met een A4 afmeting kunnen deze niet gemist worden en kan het onderhoudsteam en andere collega’s makkelijk meldingen maken. Het management kan dan op haar beurt meldingen naar het onderhoudsteam versturen om eventuele dringende taken te melden.

In de praktijk.

Via het platform maakt de verantwoordelijke van het onderhoudsteam de planning op. Deze wordt verzonden en komt bij de medewerkers via hun mobiele app aan. Iedereen ontvangt op die manier de werktaken voor een bepaalde dag of periode. Bij meldingen van eventuele risicovolle situaties, kan de verantwoordelijke dit ook melden aan de gewenste medewerker(s), om zo deze taak prioriteit te geven. Ook medewerkers die de mobiele applicatie niet hebben, kunnen meldingen doen aan de hand van de TAG.QR-NFC die zich doorheen het magazijn bevinden.

Meer weten?

Wil je meer weten hoe we je kunnen helpen bij het slim managen van je verschillende magazijnen of depots?

Vraag een demo aan

Benieuwd naar de CHECK.connects
asset tracking software?

Wil je samen met onze experts ontdekken hoe jij jouw bedrijfsmateriaal te allen tijde kan lokaliseren? Vraag dan nu een demo aan om alle features te ontdekken...

Benieuwd naar de CHECK.connects
asset tracking software?

Wil je samen met onze experts ontdekken hoe jij jouw bedrijfsmateriaal te allen tijde kan opvolgen en beheren? Vraag dan nu een demo aan om alle features te ontdekken.

Benieuwd hoeveel het jou maandelijks kost om je bedrijfsassets via ons online platform te beheren?
Bereken jouw prijs