Magazijn haven

Onderhoudsteams die zich 'on the job' ergens in een van de vele magazijnen verspreid over de haven bevinden, zijn vaak moeilijk aan te sturen en op te volgen. Voor de shiftverantwoordelijke is het dan ook belangrijk om het team te kunnen bijstaan, en te kunnen communiceren welke taken prioriteit hebben. Een passieve QR-NFC tag biedt hier de oplossing. Zowel eigen werknemers als extern personeel kunnen meldingen doorsturen en taken ontvangen op hun smartphone.

Gebruikte tags:
GPS-tracking optimaliseert logistieke organisatie bedrijfssite

Bij de voorbereiding van het transport van koelelementen liep het al eens fout bij Baltimore. All-Connects bracht een ‘dialoog’ tot stand tussen de afgewerkte goederen en de heftrucks.

Een complexe logistieke uitdaging

Baltimore Aircoil Company (BAC) produceert koeltorens voor verdampingskoeling en oplossingen voor thermische opslag. De Amerikaanse onderneming maakt deel uit van de groep Amsted Industries. Baltimore stelt ruim 2.000 mensen tewerk in vestigingen over de hele wereld. Ongeveer 340 werknemers zijn actief in het Belgische filiaal in Heist-op-den-Berg, tevens het Europese hoofdkwartier van BAC.

Omdat er zich regelmatig problemen voordeden met het lokaliseren van de juiste afgewerkte producten op de site keek Baltimore uit naar een oplossing om die te traceren.

Ward Lemmens (Production Engineer) licht toe:

“Wij produceren (secties van) koeltorens, die ter plaatse gemonteerd worden. Op een doorsnee dag staan er zowat 150 van die secties op onze site, klaar voor transport naar de klant. Vaak is het een hele klus om de juiste elementen terug te vinden. Daarom bekeken we hoe we een beter inzicht konden krijgen op de afgewerkte producten om het zoekwerk sterk te verminderen.”

Ontoereikend of te duur

Baltimore bedacht een systeem om de opslagplaats onder te verdelen in zones. De locatie van de koeltorens werd genoteerd in een tabel, maar het up-to-date houden verliep niet altijd zoals het hoorde. Bovendien is de beschikbare oppervlakte vrij beperkt en in piekperiodes moest men elementen verplaatsen.

Uit dit experiment bleek dat automatisering zich opdrong. De eerste aangezochte providers stelden voor om de zowat 150 elementen te voorzien van een GPS-tracker. Efficiënt, maar met een (te) hoog prijskaartje.

All-Connects zoekt en vindt oplossing via bluetooth

Toen Baltimore uiteindelijk All-Connects raadpleegde, lag er al snel een beter alternatief op tafel. Het bijzondere aan deze track & trace-oplossing is dat ze de Baltimore-site nooit verlaat. Elk element dat van de productieband rolt, krijgt een Bluetooth-tracker. De acht heftrucks worden op hun beurt uitgerust met een GPS-tracker en een Bluetooth-gateway.

“Het systeem is geniaal in zijn eenvoud. Elke beweging van de koeltoren activeert de Bluetooth-tracker en communiceert met de tracker op de heftruck. Zo is de exacte locatie van het element op de site altijd bekend. Bij het laden op de vrachtwagen verwijdert men de tracker om hem opnieuw te gebruiken voor een volgend element,” aldus Ward Lemmens.

Safety first!

Aangezien het om een cloud-based oplossing gaat, voerde Baltimore een assessment uit van de risico’s inzake databeveiliging. Vervolgens werd het systeem op locatie uitgetest. Er waren een paar aanpassingen nodig, omdat de toepassing enigszins afwijkt van het standaardproduct van All-Connects.

Ward blikt tevreden terug op de samenwerking:

“We beschikken vandaag nog niet over concrete data om de tijd- en efficiëntiewinst te berekenen, maar de betrokken medewerkers merken duidelijk dat alles beter loopt. We zijn ook heel enthousiast over de mogelijkheid om foto’s van op vrachtwagens geladen koeltorens te koppelen aan het systeem. Dat bespaart ons heel wat onnodige discussies achteraf. Kortom, All-Connects heeft onze verwachtingen zeker waargemaakt!”

www.baltimoreaircoil.eu

Over de gebruikte CHECK.connects oplossing:

Het doel

Lokaliseren van assets

De hardware

In de heftrucks werd een GPS + bluetooth gateway geplaatst. Op de koelelementen werd een BLE (bluetooth) tracker bevestigd die bij beweging 'wakker' wordt en gaat communiceren met de BLE gateway van de heftruck.

De software

Het CHECK.connects platform - powered by All-Connects - dat via desktop, en mobiele app gebruikt kan worden.

Deel deze use case:

Smart QR locatiebeheer voor onderhoud & meldingen

IoT en track & trace slim inzetten voor onderhoud en meldingen

Hoe leid je vanop afstand het onderhoud en schoonmaak van tientallen magazijnen verspreid over de hele haven in goede banen? Hoe zorg je ervoor dat meldingen van gevaarlijke situaties in en rondom de depots snel kunnen doorgegeven en opgevolgd worden? Dat is de vraag waarop Katoen Natie een antwoord wilde, en ze kwamen in hun zoektocht bij de Check.connects software van All-Connects uit.

De klant

Katoen Natie ontwikkelt en levert slimmere logistieke en engineering-oplossingen, afgestemd op de specifieke situatie van elke klant. Het bedrijf exploiteert 150 haventerminals, logistieke terminals en on-site terminals voor het laden en lossen van stukgoederen, breakbulk, auto’s en woudproducten. Ze stellen 10.000 mensen te werk. Hun klanten zijn voornamelijk rederijen gespecialiseerd in petrochemie, specialty chemicals en consumentengoederen.

Hun uitdaging

Om deze enorme logistieke operatie in goede banen te leiden, bouwde Katoen Natie giga platformen: dit zijn logistieke ‘hubs’ op de site van de klant, in of achter grote havens, in industriële centra of dichtbij grote verbruikers. Deze platformen hebben een grote landoppervlakte met ongeveer 50% overdekte magazijnruimte.

Het onderhoud en schoonmaak van deze hubs, verspreid in en rondom de haven, bleek een enorme logistieke uitdaging. Bovendien was er geen efficiënt systeem om onveilige situaties zoals verkeerd geplaatst materiaal, rondslingerend vuil, gevaarlijke situaties, etc. snel te melden. Medewerkers gaven meldingen door via mail, whatsapp, gsm, of verbaal ... en ze werden dan wel opgelost, maar omdat de meldingen niet genoteerd werden, was het onmogelijk te checken of en wanneer een gemeld probleem opgelost was en waar zich mogelijke bottlenecks vormden.  

Onze oplossing

Katoen Natie gebruikt de CHECK.connects beheersapplicatie nu voor het aansturen van het onderhoudspersoneel & voor het ‘smart’ doorgeven van dringende meldingen vanuit de verschillende platformlocaties.

Begeleid de schoonmaakteams vanop afstand

De facility manager maakt op het beheerplatform de checklists op met een lijst van uit te voeren taken voor de dagelijkse schoonmaak in de verschillende locaties. De schoonmaakmedewerker opent deze checklist in de CHECK.connects app op zijn smartphone en start zijn job. Bij het beëindigen van zijn taken, checkt hij in de app of hij alle taken inderdaad heeft uitgevoerd. Het systeem vraagt vervolgens of alles in orde was. Indien het antwoord negatief is, wordt een foutenrapport geopend, en kan de werknemer aangeven wat de mogelijke problemen zijn, en eventueel een foto toevoegen als bewijs. Dit rapport kan door de facility manager geraadpleegd worden en hij kan de nodige acties nemen en opvolgtaken toewijzen.

Goed zichtbare SMART QR codes aan de magazijnen om meldingen door te geven

Een ‘smart’ QR code om snel veiligheidsmeldingen door te geven

Ideaal voor de gevraagde functionaliteit bleek onze QR-code toepassing: Iedereen, zowel een eigen medewerker als een externe havenwerker die geen toegang heeft tot de beheersapplicatie, kan met de eigen smartphone een QR code - gelinkt aan een toestel of ruimte - scannen en een 'gastpagina' op de CHECK app openen, zonder logingegevens of verplichte registratie. Via een handig invulformulier met gerichte, relevante vragen kan de persoon snel een melding doorgeven, en zelfs een foto toevoegen om bijvoorbeeld een defect, schade of onhygiënische situatie te illustreren. De verantwoordelijke facility manager krijgt een instant melding binnen, en kan direct een opvolgtaak lanceren. Alle meldingen worden geregistreerd in een handig overzicht, wat gebruikt kan worden om mogelijke gevarenzones of vaak terugkerende probleemsituaties in kaart te brengen. Voor Matthias De Smedt, general manager commodities bij Katoen Natie, heeft de nieuwe werkwijze zijn waarde reeds bewezen:

"De combinatie van de app en de QR codes in onze magazijnen doorheen de hele haven vertegenwoordigt meer dan enkel een digitalisering van onze huishouding. De belangrijkste troef is dat alle medewerkers en bezoekers op een gestructureerde manier, zonder technische beperkingen, een huishouding- of veiligheidsprobleem kunnen melden. Op deze manier betrekken we iedereen bij onze 'voortdurend verbeteren' filosofie om van onze magazijnen een veiligere en betere plek te maken om te werken en goederen op te slaan."
Op de CHECK.connects beheersapplicatie ziet de verantwoordelijke alle meldingen in een handig overzicht
De gebruiker kan via de CHECK.connects app op de eigen smartphone zijn takenplanning bekijken, en via de SMART QR meldingen doorgeven over een onveilige of probleemsituatie op een locatie ergens in de haven.

Deel deze use case:

Beheer je magazijnonderhoud met IoT

De uitdaging.

Onderhoudsteams die zich 'on the job' ergens in een van de vele magazijnen verspreid over de haven bevinden, zijn vaak moeilijk aan te sturen en op te volgen. Voor de shiftverantwoordelijke is het dan ook belangrijk om het team te kunnen bijstaan, en te kunnen communiceren welke taken prioriteit hebben. Men zocht dan ook naar een handige tool waar men kon communiceren met het team, maar ook waar men gevaarlijke situaties rechtstreeks kon melden aan de juiste persoon.

Onze oplossing.

Doorheen elk magazijn werden er op de gewenste plekken een TAG.QR-NFC geplaatst. Met een A4 afmeting kunnen deze niet gemist worden en kan het onderhoudsteam en andere collega’s makkelijk meldingen maken. Het management kan dan op haar beurt meldingen naar het onderhoudsteam versturen om eventuele dringende taken te melden.

In de praktijk.

Via het platform maakt de verantwoordelijke van het onderhoudsteam de planning op. Deze wordt verzonden en komt bij de medewerkers via hun mobiele app aan. Iedereen ontvangt op die manier de werktaken voor een bepaalde dag of periode. Bij meldingen van eventuele risicovolle situaties, kan de verantwoordelijke dit ook melden aan de gewenste medewerker(s), om zo deze taak prioriteit te geven. Ook medewerkers die de mobiele applicatie niet hebben, kunnen meldingen doen aan de hand van de TAG.QR-NFC die zich doorheen het magazijn bevinden.

Deel deze use case:

Meer weten?

Wil je meer weten hoe we je kunnen helpen bij het slim managen van je verschillende magazijnen of depots?

Vraag een demo aan

Benieuwd naar de CHECK.connects
asset tracking software?

Wil je samen met onze experts ontdekken hoe jij jouw bedrijfsmateriaal te allen tijde kan lokaliseren? Vraag dan nu een demo aan om alle features te ontdekken...

Benieuwd naar de CHECK.connects
asset tracking software?

Wil je samen met onze experts ontdekken hoe jij jouw bedrijfsmateriaal te allen tijde kan opvolgen en beheren? Vraag dan nu een demo aan om alle features te ontdekken.

Benieuwd hoeveel het jou maandelijks kost om je bedrijfsassets via ons online platform te beheren?
Bereken jouw prijs